ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาในสังกัด

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีเฉพาะเจา...[ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)]
 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่นและถนนคอนกรีดเส...[บ้านเปล]
 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563[บ้านหัวเขา]
 เผยแผร่ผลงานทางวิชาการ[บ้านกาเด็ง]
 ประกาศโรงเรียนบ้านกาแร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างเหมาบร...[บ้านกาแร]
 ประกาศราคากลางสื่อ วัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษ...[อนุบาลนราธิวาส]
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลา...[บ้านทอน]
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลา...[บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างเ...[บ้านทอน]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลาม...[บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาค...[บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศราคากลางสื่อวัสดุโครงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบการจ...[อนุบาลนราธิวาส]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากร...[บ้านทอน]
 ประกาศโรงเรียนบ้านพนาทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้...[บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศเผยแพร่แผนงานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง 4/49[บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส...[บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส...[บ้านลูโบะบายะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ระดับมัธยมศึกษา โ...[วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดระดับประถมศึกษา โด...[วัดโคกโก]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือและแบบฝึกเตรียมความพร้อมระดับก่อนปร...[วัดโคกโก]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 page 1 / 25