ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ชุดข้อสอบและกระดาษคำตอบ สำหรับโครงการการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานผ่านจอโทรทัศน์และติดตั้งระบบสัญญาณภ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
  โครงการสานฝันปันรักให้เด็กกำพร้าที่ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563[กลุ่มอำนวยการ]
 การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันครุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 2562[กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ [กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจ้างซ่อมระบบเครื่องเสียงห้องประชุมดาวเรือง และย้ายพร้อมติดตั้งกล้อง ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี[กลุ่มอำนวยการ]
 ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562[กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563[กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนในสังกัด สพ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประการกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำหรับโครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประการกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประการกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประการกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทยฯ โดยวิธีเฉพาะเจ...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประการกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 งบทดลองเดือนมกราคม 2563[งบทดลอง]
 ประการกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในโรงเรียน...[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประการกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ ทะเบียน กค 2179 นราธิวาส[จัดซื้อจัดจ้าง]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 page 1 / 46