กิจกรรมของเขตพื้นที่

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแ...

กลุ่มอำนวยการ
เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จ...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้า...

กลุ่มอำนวยการ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสัง...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึก...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมผู้อำนวยการเข...

กลุ่มอำนวยการ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการการดำเน...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะทำงานจัดทำรายง...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินก...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพ...

กลุ่มอำนวยการ
ต้อนรับนายประสิทธิ์ หนู...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเตรียมความพร้อมกา...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมการพิจารณาบำเหน็จ...

กลุ่มอำนวยการ
เยี่ยมพบปะให้กำลังใจคณะ...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ก...

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกา...

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมเตรียมการรับเสด็...

กลุ่มอำนวยการ
ติวเข้ม O-NET

กลุ่มอำนวยการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 page 1 / 25