============กิจกรรมเขตพื้นที่==================

ร่วมเป็นเกียรติใน.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมปฏิบัติกิจกรรม.

กลุ่มอำนวยการ
เฝ้า ฯ รับเสด็จ ส.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมปฏิบัติกิจกรร.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการที.

กลุ่มอำนวยการ
ร่วมประชุมผู้อำนวย.

กลุ่มอำนวยการ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ย.

กลุ่มอำนวยการ
ประชุมคณะกรรมการกา.

กลุ่มอำนวยการ
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============กิจกรรมสถานศึกษา==================
ประเมินติดตามการดำ.

บ้านกาเยาะมาตี
ประชุมครูประจำชั้น.

บ้านแคนา
กิจกรรมค่ายลูกเสือ.

บ้านพนาทักษิณ
กิจกรรมค่ายลูกเสือ.

บ้านสุไหงบาลา
โครงการสานสัมพันธ์.

บ้านแคนา
รับเสด็จและถวายราย.

บ้านเปล
รางวัลชนะเลิศการปร.

บ้านเปล
อบรมเชิงปฏิบัติการ.

บ้านเปล
กิจกรรมประเภทลูกเส.

บ้านแคนา
กิจกรรมค่ายคุณธรรม.

บ้านกาเยาะมาตี
โครงการค่ายอบรมคุณ.

บ้านอาตะบือเระ
โครงการท่องโลกกว้า.

บ้านตะมะยูง
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวเขตพื้นที่==================
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ชุดข้อสอบและกระดาษคำตอบ สำหรับโครงการการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานผ่านจอโทรทัศน์และติดตั้งระบบสัญญาณภาพในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
  โครงการสานฝันปันรักให้เด็กกำพร้าที่ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563[กลุ่มอำนวยการ]
 การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันครุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 2562[กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา]
 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ [กลุ่มอำนวยการ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจ้างซ่อมระบบเครื่องเสียงห้องประชุมดาวเรือง และย้ายพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณป้อมยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง[จัดซื้อจัดจ้าง]
 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี[กลุ่มอำนวยการ]
 ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562[กลุ่มอำนวยการ]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============ข่าวสถานศึกษา==================
 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 [บ้านหัวเขา]
 เผยแผร่ผลงานทางวิชาการ [บ้านกาเด็ง]
 ประกาศโรงเรียนบ้านกาแร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา [บ้านกาแร]
 ประกาศราคากลางสื่อ วัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 [อนุบาลนราธิวาส]
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านทอน]
 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านทอน]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศราคากลางสื่อวัสดุโครงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป [อนุบาลนราธิวาส]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านทอน]
 ประกาศโรงเรียนบ้านพนาทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) [บ้านพนาทักษิณ]
 ประกาศเผยแพร่แผนงานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง 4/49 [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ(ห้องน้ำห้องส้วม)น [บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [บ้านลูโบะบายะ]
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [วัดโคกโก]
แสดงทั้งหมด

แสดงทั้งหมด============login==================

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :